TextHead TextBody
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]
Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình

Những con số nổi bật

Tổng tài sản quỹ

 1.326,23

Tổng tài sản quỹ (Tỷ VNĐ)
Giá CCQ

12.782,68

Giá CCQ (VNĐ)
Tổng số NĐT Active

3129

Tổng số NĐT Active (người)
(*) Số liệu được cập nhật tại phiên giao dịch ngày 19/07/2024
Thông tin quỹ

Thông tin quỹ

Danh mục đầu tư

Danh mục đầu tư

Kết quả hoạt động

Kết quả hoạt động

Công cụ đầu tư

Công cụ đầu tư

Giao dịch ngay

Giao dịch ngay

Sản phẩm đầu tư định kỳ - SIP Sản phẩm đầu tư định kỳ - SIP

 

AN BÌNH TÍCH LŨY (ABBFS006)

Đặc điểm sản phẩm:

+ Kỷ Luật: Sản phẩm đề cao tính kỷ luật để đáp ứng mục tiêu tài chính của Khách hàng.

+ Lợi nhuận ổn định: Lợi nhuận dài hạn ổn định ở mức khoảng 7-8%/năm (với thời gian tham gia từ 5-10 năm).

- Các thông tin chính về sản phẩm:

Đặc điểm sản phẩm

Thông tin chính

Tên sản phẩm

An Bình Tích Lũy

Mã sản phẩm

ABBFS006

Giá trị tham gia tối thiểu

1.000.000 VNĐ/Khách hàng/kỳ

Số lượng bán tối thiểu

100 CCQ

Phí tham gia

0.5%/giá trị tham gia

Số kỳ tham gia tối thiểu

12 kỳ

Số kỳ có thể không tham gia sản phẩm

2 kỳ

Phí rời sản phẩm trước khi tham gia đủ 12 kỳ

3%/giá trị rút

Ngày giao dịch SIP (Ngày T)

Tất cả các ngày làm việc từ ngày mùng 01 đến ngày 28 hàng tháng

Ngày đăng ký trích tiền tự động (Ngày T-1)

Ngày làm việc liền trước ngày T

Thời gian trích tiền tự động mỗi kỳ

Trước 12h30 ngày T-1

Thời điểm dừng tham gia sản phẩm/rời sản phẩm

Khi Khách hàng không tham gia quá 2 kỳ hoặc Khách hàng đặt bán

 

- Thông tin cần lưu ý:

Thông tin cần lưu ý

KH rút một phần hoặc toàn bộ

trước khi tham gia đủ 12 kỳ

KH đã tham gia đủ 12 kỳ và

muốn rút một phần hoặc toàn bộ

Gói sản phẩm sẽ bị hủy đăng ký

Không

Áp dụng phí rời sản phẩm 3%/giá trị rút

Không

Giá trị tích lũy của nhà đầu tư sẽ được tính đến

thời điểm rút

 

VÍ THẠCH SANH (ABBFS008)

- Đặc điểm sản phẩm:

+ Linh hoạt: Nhà đầu tư có thể rút tiền (tối thiểu 5 triệu đồng) từ Ví Thạch Sanh sau thời gian nắm giữ ngắn hạn để phục vụ cho mục đích tiêu dùng.

+ Lợi nhuận tối ưu: Nhà đầu tư có thể đạt được lợi nhuận tối thiểu 3-3.5%/năm khi nắm giữ trên 23 ngày (với số tiền trên 20 triệu đồng).

Số ngày nắm giữ tối thiểu để đạt lợi nhuận kỳ vọng cho Khách hàng khi tham gia sản phẩm Ví Thạch Sanh

Giá trị rút vốn một lần

>20 triệu

10 triệu

5 triệu

Số ngày nắm giữ tối thiểu để đạt lợi nhuận 0.5%/năm

10 ngày

12 ngày

16 ngày

Số ngày nắm giữ tối thiểu để đạt lợi nhuận 3-3.5%/năm

23 ngày

27 ngày

35 ngày

 

- Các thông tin chính về sản phẩm:

Đặc điểm sản phẩm

Thông tin chính

Tên sản phẩm

Ví Thạch Sanh

Mã sản phẩm

ABBFS008

Giá trị tham gia tối thiểu

1.000.000 VNĐ/Khách hàng/kỳ

Giá trị tham gia tối đa

50.000.000 VNĐ/Khách hàng/kỳ

Số lượng bán tối thiểu

100 CCQ

Phí tham gia

Miễn phí

Số kỳ tham gia tối thiểu

12 kỳ

Phí rời sản phẩm trước khi tham gia đủ 12 kỳ

Khách hàng được linh hoạt rút tiền khi có nhu cầu (lưu ý số ngày tối thiểu

để đạt lợi nhuận)

Ngày giao dịch SIP (Ngày T)

Tất cả các ngày làm việc từ ngày mùng 01 đến ngày 28 hàng tháng

Ngày đăng ký trích tiền tự động (Ngày T-1)    

Ngày làm việc liền trước ngày T

Thời gian trích tiền tự động mỗi kỳ

Trước 12h30 ngày T-1

Thời điểm dừng tham gia sản phẩm/rời sản phẩm

Khi Khách hàng tham gia đủ số kỳ đăng ký hoặc đăng ký rời sản phẩm

 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi: