TextHead TextBody
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

Công ty ABF

Công ty ABF
Giới thiệu Lịch sử hình thành và phát triển Tầm nhìn sứ mệnh, giá trị cốt lõi Đội ngũ lãnh đạo Dịch vụ Quan hệ cổ đông Tin tức sự kiện
Tầm nhìn

Tầm nhìn

Trở thành Công ty quản lý Quỹ chuyên biệt hàng đầu Việt Nam

Linh hoạt
Linh hoạt

Với tôn chỉ tối ưu hóa lợi nhuận dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng, chúng tôi đưa ra các chiến lược đầu tư linh hoạt, đa dạng để phù hợp với từng khách hàng.

Hiệu quả
Hiệu quả

Ngoài việc phân tích, nghiên cứu thị trường, ngành, công ty và xây dựng công cụ đầu tư hiệu quả…..ABF thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư tái cơ cấu tài chính, phát triển hệ thống quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhằm gia tăng giá trị cho các doanh nghiệp cũng đồng thời làm tăng giá trị cho các khoản đầu tư.

Uy tín
Uy tín

ABF trân trọng và có trách nhiệm với từng đồng vốn đầu tư mà khách hàng tin tưởng giao phó. ABF coi trọng việc đầu tư vào mối quan hệ dài hạn với khách hàng và đối tác để tạo nên giá trị toàn diện.

 Chuyên nghiệp
Chuyên nghiệp

Đội ngũ đầu tư, tư vấn tài chính đều hoạt động trên nguyên tắc tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình đầu tư. ABF cam kết luôn dành sự chăm sóc tốt nhất, chuyên nghiệp nhất để từng đồng vốn nảy nở và liên tục phát triển thành những giá trị mới, góp phần tạo nên sự thịnh vượng chung.

Sản phẩm đa dạng, xây dựng theo nhu cầu của nhà đầu tư:

Trên cơ sở nhu cầu của nhà đầu tư, chúng tôi xây dựng các sản phẩm phù hợp nhằm giải quyết những vấn đề khó khăn của khách hàng trong lĩnh vực đầu tư, vì lợi ích cao nhất của khách hàng.

Quản lý đầu tư chuyên nghiệp:

Một đội ngũ chuyên gia đầu tư giàu kinh nghiệm, cùng những công cụ phân tích, quy trình đầu tư khoa học sẽ đảm bảo phương thức đầu tư nhất quán như mục tiêu đã đề ra của khách hàng.

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi
Tạo giá trị gia tăng cho khoản đầu tư:

Với kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về các doanh nghiệp Việt nam trong các ngành nghề khác nhau chúng tôi tham gia vào các doanh nghiệp đầu tư để nâng cao hoạt động kinh doanh 

Kênh đa dạng hóa đầu tư, giảm thiểu rủi ro:

Các sản phẩm của Quỹ giúp nhà đầu tư đa dạng hóa các hình thức đầu tư và phân tán rủi ro.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi: