TextHead TextBody
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]
Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình

Những con số nổi bật

Tổng tài sản quỹ

 1.472,72

Tổng tài sản quỹ (Tỷ VNĐ)
Giá CCQ

12.731,19

Giá CCQ (VNĐ)
Tổng số NĐT Active

3248

Tổng số NĐT Active (người)
(*) Số liệu được cập nhật tại phiên giao dịch ngày 17/06/2024
Thông tin quỹ

Thông tin quỹ

Danh mục đầu tư

Danh mục đầu tư

Kết quả hoạt động

Kết quả hoạt động

Công cụ đầu tư

Công cụ đầu tư

Giao dịch ngay

Giao dịch ngay

Quy trình giao dịch Quy trình giao dịch

Ngày (T-1)

Đặt lệnh giao dịch trước Thời điểm chốt sổ lệnh

Ngày (T)

Đại lý phân phối xác thực lệnh

Ngày (T+3)

Thông báo lệnh thành công & Thực hiện thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ (nếu có)

Giao dịch mua CCQ

GIAO DỊCH MUA CCQ GỒM 3 BƯỚC SAU:

BƯỚC 1: Nhà đầu tư mở Tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ theo như những quy định trong Bản cáo bạch.

BƯỚC 2: Nhà đầu tư đặt lệnh MUA chứng chỉ quỹ thông qua hình thức đặt lệnh trực tiếp tại Đại lý phân phối hoặc các hình thức đặt lệnh mà Đại lý phân phối áp dụng tại từng thời điểm (online, qua điện thoại…) 

 

Lưu ý:

– Lệnh MUA phải được đặt trước Thời điểm đóng sổ lệnh (12h00 ngày T-1) để được giao dịch vào Ngày giao dịch T.

– Tiền nộp mua CCQ phải được chuyển tới tài khoản của Qũy trước 15h00 ngày T-1.

– Trên Phiếu lệnh MUA, nhà đầu tư điền TỔNG số tiền đăng ký mua đã bao gồm cả Giá dịch vụ phát hành (nếu có).

– Nhà đầu tư lựa chọn đúng mã sản phẩm trong giao diện đặt lệnh và trên Phiếu lệnh.

BƯỚC 3: Nộp tiền mua chứng chỉ quỹ

Lưu ý: Điền đủ thông tin theo mẫu sau: 

– Tên tài khoản: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU AN BÌNH

– Số tài khoản: 1222170457

– Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Thành

– Nội dung: [HO TEN NHA DAU TU] [SỐ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ] MUA [MÃ SẢN PHẨM QUỸ]

Ví dụ:

Trường hợp NĐT đăng ký mua một lần sản phẩm thường: NGUYEN VAN A 901C123456 MUA ABBFN001

Trường hợp NĐT đăng ký mua một lần sản phẩm ABBF03: NGUYEN VAN A 901C123456 MUA ABBFN003

Trường hợp NĐT đăng ký mua định kỳ sản phẩm An Bình Tích Lũy: NGUYEN VAN A 901C123456 MUA ABBFS006

Trường hợp NĐT đăng ký mua định kỳ sản phẩm Ví Thạch Sanh: NGUYEN VAN A 901C123456 MUA ABBFS008

– Khi nhà đầu tư nộp tiền qua hình thức chuyển khoản, đề nghị chọn “phí ngoài” hoặc “người chuyển trả phí chuyển tiền” để đảm bảo số tiền ghi trên Phiếu lệnh Mua khớp với số tiền nhà đầu tư nộp vào tài khoản quỹ.

– Giá trị mua tối thiểu: 1.000.000 đồng

Xác nhận kết quả giao dịch:

– Khi nhà đầu tư đặt lệnh MUA, số lượng CCQ nhà đầu tư mua được sẽ là:

– Số lượng CCQ có thể là số lẻ ở dạng thập phân, làm tròn xuống tới số hạng thứ hai sau dấu phẩy. Số CCQ lẻ sẽ không ảnh hưởng đến khả năng bán lại CCQ của nhà đầu tư.

– Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch CCQ, Đại lý phân phối sẽ gửi nhà đầu tư kết quả giao dịch, trong đó xác nhận số lượng CCQ nhà đầu tư mua được.

Xem thêm+
Rút gọn-

Giao dịch bán CCQ

Nhà đầu tư đặt lệnh BÁN chứng chỉ quỹ thông qua hình thức đặt lệnh trực tiếp tại Đại lý phân phối hoặc các hình thức đặt lệnh mà Đại lý phân phối áp dụng tại từng thời điểm (online, qua điện thoại…)

Lưu ý:

– Lệnh BÁN phải được đặt trước Thời điểm đóng sổ lệnh (12h00 ngày T-1) để được giao dịch vào Ngày giao dịch T.

– Số luợng đăng ký bán tối thiểu: 100 (một trăm) đơn vị Quỹ.

– Nhà đầu tư lựa chọn đúng mã sản phẩm trong giao diện đặt lệnh và trên Phiếu lệnh.

Xác nhận kết quả giao dịch:

– Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch CCQ, Đại lý phân phối sẽ gửi nhà đầu tư xác nhận giao dịch và chuyển tiền bán CCQ về tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư.

– Tài khoản ngân hàng nhận tiền bán CCQ phải mang tên nhà đầu tư và được nhà đầu tư đăng ký trong Đơn Đăng ký mở Tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ.

Xem thêm+
Rút gọn-

Hủy lệnh giao dịch CCQ

– Nhà đầu tư điền Phiếu lệnh HỦY và gửi tới Đại lý phân phối trước Thời điểm đóng sổ lệnh (12h00 ngày (T-1)) để hủy lệnh giao dịch được đặt cho Ngày giao dịch T.

– Trong trường hợp lệnh Hủy đến sau thời gian đó, lệnh Hủy đó sẽ không được thực hiện và những lệnh mà Nhà đầu tư đặt trước đó sẽ được thực hiện.

Xem thêm+
Rút gọn-
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi: