TextHead TextBody
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Bình (Tên viết tắt ABF) là một trong những công ty quản lý quỹ đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập vào ngày 28 tháng 12 năm 2006 theo giấy phép thành lập và hoạt động số 12/UBCK-GPHĐQLQ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
Tổng tài sản  ABF đang quản lý

Tổng tài sản ABF đang quản lý

~5.100 Tỷ VNĐ

Tổng số Khách hàng  của Quỹ ABBF

Tổng số Khách hàng của Quỹ ABBF

> 10.000 Khách hàng

Thương vụ có giá trị (EV) lớn nhất

Thương vụ có giá trị (EV) lớn nhất

~881 Triệu USD

Abf cung cấp cácsản phẩm

Sản phẩm
Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình
Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình

Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình

Quy mô vốn ban đầu: 53.470.100.000 VNĐ

Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tin tức nổi bật

Tin tức sự kiện

Đại lý phân phối & đối tác

Đối tác

Mạng lưới đối tác phân phối của ABF là các công ty chứng khoán và ngân hàng uy tín

trên thị trường Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi: