TextHead TextBody
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

Hướng dẫn đầu tư

Hướng dẫn đầu tư

SỔ TAY NHÀ ĐẦU TƯ

Thông tin về Quỹ ABBF và Hướng dẫn cơ bản chi tiết cho NĐT cách thức mở Tài khoản và Quy trình giao dịch...

Xem chi tiết Xem chi tiết

GIAO DỊCH MUA CCQ

GIAO DỊCH MUA CCQ GỒM 3 BƯỚC SAU:

BƯỚC 1: Nhà đầu tư mở Tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ theo như những quy định trong Bản cáo bạch.

BƯỚC 2: Nhà đầu tư đặt lệnh MUA chứng chỉ quỹ thông qua hình thức...

Xem chi tiết Xem chi tiết

GIAO DỊCH BÁN CCQ

Nhà đầu tư đặt lệnh BÁN chứng chỉ quỹ thông qua hình thức đặt lệnh trực tiếp tại Đại lý phân phối hoặc các hình thức đặt lệnh mà Đại lý phân phối áp dụng tại từng thời điểm (online, qua điện thoại…)

...

Xem chi tiết Xem chi tiết

HỦY LỆNH GIAO DỊCH CCQ

Nhà đầu tư điền Phiếu lệnh HỦY và gửi tới Đại lý phân phối trước Thời điểm đóng sổ lệnh (12h00 ngày (T-1)) để hủy lệnh giao dịch được đặt cho Ngày giao dịch T.

...

Xem chi tiết Xem chi tiết
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi: