TextHead CT Luxhome
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]
Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình

Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình

Những con số nổi bật

Tổng tài sản quỹ

665,12

Tổng tài sản quỹ (Tỷ VNĐ)
Giá CCQ

11.021,58

Giá CCQ (VNĐ)
Tổng số NĐT Active

2.632

Tổng số NĐT Active (người)
(*) Số liệu được cập nhật tại phiên giao dịch ngày 19/05/2022
Thông tin quỹ

Thông tin quỹ

Danh mục đầu tư

Danh mục đầu tư

Kết quả hoạt động

Kết quả hoạt động

Công cụ đầu tư

Công cụ đầu tư

Giao dịch ngay

Giao dịch ngay

Đồ thị giá NAV Đồ thị giá NAV

Lợi suất đầu tư của quỹ Lợi suất đầu tư của quỹ

Bảng lợi nhuận quy năm (dành cho KH cá nhân) cho một số kỳ hạn nắm giữ tới ngày 30/04/2022

 

(* Dưới đây là Bảng kết quả đầu tư trong quá khứ, được tính toán trên cơ sở NAV thực tế và các loại thuế/phí tại thời điểm ngày nắm giữ. Kết quả này không thể hiện hay cam kết lợi nhuận đầu tư trong tương lai.)

Kỳ hạn
Tăng trưởng giá NAV
Mức LN sau phí bán và thuế*
01 Tháng 
(Từ 31/03/2022)
6,29%
-1,04%
02 Tháng 
(Từ 28/02/2022)
6,58%
2,95%
03 Tháng 
(Từ 31/01/2022)
6,89%
4,39%
04 Tháng 
(Từ 31/12/2021)
6,84%
4,97%
05 Tháng 
(Từ 30/11/2021)
6,99%
5,50%
06 Tháng 
(Từ 31/10/2021)
6,93%
6,30%
07 Tháng 
(Từ 30/09/2021)
6,76%
6,22%
08 Tháng 
(Từ 31/08/2021)
6,66%
6,19%
09 Tháng 
(Từ 31/07/2021)
6,92%
6,78%
10 Tháng 
(Từ 30/06/2021)
6,86%
6,73%
11 Tháng
(Từ 31/05/2021)
6,83% 6,72%
12 Tháng
(Từ 30/04/2021)
6,88% 6,78%
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi:

Facebook Youtube Zalo