TextHead TextBody
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]
Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình

Những con số nổi bật

Tổng tài sản quỹ

 1.326,23

Tổng tài sản quỹ (Tỷ VNĐ)
Giá CCQ

12.782,68

Giá CCQ (VNĐ)
Tổng số NĐT Active

3129

Tổng số NĐT Active (người)
(*) Số liệu được cập nhật tại phiên giao dịch ngày 19/07/2024
Thông tin quỹ

Thông tin quỹ

Danh mục đầu tư

Danh mục đầu tư

Kết quả hoạt động

Kết quả hoạt động

Công cụ đầu tư

Công cụ đầu tư

Giao dịch ngay

Giao dịch ngay

Biểu phí Biểu phí

CÁC LOẠI GIÁ DỊCH VỤ GIAO DỊCH

Thông tin về các mức Giá Dịch Vụ Giao Dịch Nhà đầu tư phải trả:

1. SẢN PHẨM THƯỜNG (ABBFN001)

– Giá Dịch Vụ Phát Hành: MIỄN PHÍ

– Giá Dịch Vụ Mua Lại:

                                       Biểu phí sản phẩm ABBFN001

Thời gian nắm giữ CCQ

Áp dụng từ 01/04/2023 trở đi

Dưới 30 ngày

0,50%

Từ đủ 30 ngày đến dưới 180 ngày

0,30%

Từ đủ 180 ngày trở lên

0,00%

 

2. SẢN PHẨM ABBF03 (ABBFN003)

– Giá Dịch Vụ Phát Hành: MIỄN PHÍ

– Giá Dịch Vụ Mua Lại:

                                        Biểu phí sản phẩm ABBFN003

Thời gian nắm giữ CCQ

Giá dịch vụ mua lại

Dưới 28 ngày 0,14%
Từ 28 ngày đến 36 ngày 0,26%
Từ 37 ngày đến 56 ngày 0,38%
Từ 57 ngày đến 68 ngày 0,64%
Từ 69 ngày đến 89 ngày 0,80%
Từ 90 ngày đến 106 ngày 0,10%
Từ 107 ngày đến 120 ngày 0,30%
Từ 121 ngày đến 144 ngày 0,50%
Từ 145 ngày đến 166 ngày 0,82%
Từ 167 ngày đến 179 ngày 1,10%
Từ 180 ngày 0,20%

 

3. CHỨNG CHỈ QUỸ TÍCH LŨY DÀI HẠN (ABBFS006)

– Giá Dịch Vụ Phát Hành: 0,5%

– Giá Dịch Vụ Mua Lại: MIỄN PHÍ

Chi Phí Rời SIP: 3%

4. VÍ TIỀN CHỨNG CHỈ QUỸ (ABBFS008)

– Giá Dịch Vụ Phát Hành: MIỄN PHÍ

– Giá Dịch Vụ Mua Lại:

                                        Biểu phí sản phẩm ABBFS008

Thời gian nắm giữ CCQ

Giá dịch vụ mua lại

Dưới 40 ngày

0,00%

Từ đủ 40 ngày đến 49 ngày

0,05%

Từ đủ 50 ngày đến 59 ngày

0,07%

Từ đủ 60 ngày đến 79 ngày

0,15%

Từ đủ 80 ngày đến 89 ngày

0,20%

Từ đủ 90 ngày đến 105 ngày

0,25%

Từ đủ 106 ngày đến 119 ngày

0,30%

Từ đủ 120 ngày đến 149 ngày

0,40%

Từ đủ 150 ngày đến 179 ngày

0,50%

Từ đủ 180 ngày đến 239 ngày

0,70%

Từ đủ 240 ngày đến 299 ngày

1,00%

Từ đủ 300 ngày đến 365 ngày

1,20%

Từ đủ 366 ngày

2,00%

 

5. ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ SIP (ABBFS009)

– Giá Dịch Vụ Phát Hành: 0,5%

– Giá Dịch Vụ Mua Lại: MIỄN PHÍ

Chi Phí Rời SIP: 3%

6. GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN NHƯỢNG

Nhà đầu tư phải trả một mức Giá Dịch Vụ Chuyển Nhượng tối đa là 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) cho mỗi giao dịch chuyển nhượng Đơn Vị Quỹ. Giá Dịch Vụ Chuyển Nhượng cụ thể được Công Ty Quản Lý Quỹ thông báo tùy theo từng thời điểm trên trang web của ABF. Giá Dịch Vụ Chuyển Nhượng do người thực hiện chuyển nhượng thanh toán và được trả cho Đại Lý Phân Phối.

7. LƯU Ý

- ABF có thể thay đổi các loại Giá Dịch Vụ Giao Dịch bất kỳ lúc nào. Mọi thay đổi về các mức Giá Dịch Vụ Giao Dịch sẽ được cập nhật và công bố trên website của ABF tùy theo từng thời điểm.

- Thời gian nắm giữ được tính toán cho mỗi lần mua, bán sử dụng phương pháp mặc định là mua trước, bán trước.

- Thời gian nắm giữ được tính bằng công thức: Ngày khớp bán - Ngày khớp mua (Bao gồm cả những ngày nghỉ và nghỉ lễ theo thông báo của Công ty quản lý quỹ).

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi: