TextHead TextBody
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

GIAO DỊCH BÁN CCQ

Nhà đầu tư đặt lệnh BÁN chứng chỉ quỹ thông qua hình thức đặt lệnh trực tiếp tại Đại lý phân phối hoặc các hình thức đặt lệnh mà Đại lý phân phối áp dụng tại từng thời điểm (online, qua điện thoại…)

Lưu ý:

– Lệnh BÁN phải được đặt trước Thời điểm đóng sổ lệnh (12h00 ngày T-1) để được giao dịch vào Ngày giao dịch T.

– Số luợng đăng ký bán tối thiểu: 100 (một trăm) đơn vị Quỹ

Xác nhận kết quả giao dịch:

– Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch CCQ, Đại lý phân phối sẽ gửi nhà đầu tư xác nhận giao dịch và chuyển tiền bán CCQ về tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư.

– Tài khoản ngân hàng nhận tiền bán CCQ phải mang tên nhà đầu tư và được nhà đầu tư đăng ký trong Đơn Đăng ký mở Tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi: