TextHead TextBody
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

GIAO DỊCH MUA CCQ

GIAO DỊCH MUA CCQ GỒM 3 BƯỚC SAU:

BƯỚC 1: Nhà đầu tư mở Tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ theo như những quy định trong Bản cáo bạch.

BƯỚC 2: Nhà đầu tư đặt lệnh MUA chứng chỉ quỹ thông qua hình thức đặt lệnh trực tiếp tại Đại lý phân phối hoặc các hình thức đặt lệnh mà Đại lý phân phối áp dụng tại từng thời điểm (online, qua điện thoại…) 

 

Lưu ý:

– Lệnh MUA phải được đặt trước Thời điểm đóng sổ lệnh (12h00 ngày T-1) để được giao dịch vào Ngày giao dịch T.

– Tiền nộp mua CCQ phải được chuyển tới tài khoản của Qũy trước 15h00 ngày T-1.

– Trên Phiếu lệnh MUA, nhà đầu tư điền TỔNG số tiền đăng ký mua đã bao gồm cả Giá dịch vụ phát hành (nếu có).

BƯỚC 3: Nộp tiền mua chứng chỉ quỹ

Lưu ý: Điền đủ thông tin theo mẫu sau: 

– Tên tài khoản: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU AN BÌNH

– Số tài khoản: 1221.000.217.0457

– Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Thành

– Nội dung: [HO TEN NHA DAU TU] [SỐ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ] MUA [MÃ SẢN PHẨM QUỸ]

Ví dụ:

Trường hợp NĐT đăng ký mua một lần: NGUYEN VAN A 901C123456 MUA ABBFN001

Trường hợp NĐT đăng ký mua định kỳ (SIP): NGUYEN VAN A 901C123456 MUA ABBFS001

– Khi nhà đầu tư nộp tiền qua hình thức chuyển khoản, đề nghị chọn “phí ngoài” hoặc “người chuyển trả phí chuyển tiền” để đảm bảo số tiền ghi trên Phiếu lệnh Mua khớp với số tiền nhà đầu tư nộp vào tài khoản quỹ.

– Giá trị mua tối thiểu: 1.000.000 đồng

Xác nhận kết quả giao dịch:

– Khi nhà đầu tư đặt lệnh MUA, số lượng CCQ nhà đầu tư mua được sẽ là:

– Số lượng CCQ có thể là số lẻ ở dạng thập phân, làm tròn xuống tới số hạng thứ hai sau dấu phẩy. Số CCQ lẻ sẽ không ảnh hưởng đến khả năng bán lại CCQ của nhà đầu tư.

– Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch CCQ, Đại lý phân phối sẽ gửi nhà đầu tư kết quả giao dịch, trong đó xác nhận số lượng CCQ nhà đầu tư mua được.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi: