TextHead TextBody
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

Quy định bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân

01/07/2023

Quy định về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân được Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Bình (ABF) thông báo công khai trên website của ABF, có hiệu lực từ ngày 01/07/2023 và được áp dụng theo pháp luật Việt Nam. Bằng việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích và/hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch, quan hệ nào với ABF theo bất kỳ phương thức nào, tổ chức, cá nhân cần đọc, hiểu rõ và mặc nhiên chấp thuận, tuân thủ Quy định này. Chi tiết vui lòng xem file kèm theo.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi: