TextHead TextBody
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH – ABF NHẬN GIẢI THƯỞNG TOP 10 “CTQLQ QUẢN LÝ QUỸ MỞ/QUỸ ETF CÓ TÀI SẢN RÒNG LỚN NHẤT NĂM 2023”

14/11/2023

Ngày 10/11/2023, tại Hội nghị Tổng kết cung cấp dịch vụ Quỹ 2023, Công ty quản lý quỹ ĐTCK An Bình (ABF) vinh dự đón nhận giải thưởng “Công Ty Quản Lý Quỹ quản lý quỹ mở/quỹ ETF có tài sản ròng lớn nhất năm 2023” từ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
Đây là giải thưởng thường niên nằm trong khuôn khổ Hội nghị Tổng kết cung cấp dịch vụ Quỹ - nhằm vinh danh các công ty và quỹ hàng đầu tại Việt Nam với thế mạnh vượt trội, hoạt động hiệu quả, đem lại giá trị lợi nhuận tốt cho khách hàng và cho sự phát triển của thị trường quỹ tại Việt Nam. 
Giải thưởng trao cho ABF dựa trên sự ghi nhận những kết quả nổi bật của Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình trong tăng trưởng tài sản ròng từ đầu năm đến 30/09/2023 đạt gần 500 tỷ đồng, trở thành 1 trong 10 Quỹ mở có tài sản ròng lớn nhất trên thị trường trong năm 2023. Trong 2 tháng tiếp theo, giá trị tài sản ròng của ABBF đạt 1.133 tỷ đồng và trở thành Quỹ mở Trái phiếu có tài sản ròng lớn thứ 2 trên thị trường quỹ tại Việt Nam (tăng 126,6% so với thời điểm 30/09/2023). Đây là kết quả của việc nâng cao chất lượng đầu tư nhằm tối đa hoá lợi ích cho NĐT nhằm đem lại mức lợi suất hấp dẫn. Không dừng lại ở đó, ABF còn không ngừng đầu tư phát triển nên tảng giao dịch, hệ thống phần mềm quản lý đầu tư chuyên nghiệp, phát triển sản phẩm mới để phục vụ nhu cầu của NĐT.
Nhờ chiến lược phát triển hợp lý đặt lợi ích của NĐT làm trọng tâm ABF đã xây dựng được vị thế và uy tín sâu sắc với NĐT, nhờ đó đã đạt được các bước tiến liên tục ổn định và vững chắc về tăng trưởng quy mô cũng như lợi nhuận.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi: