TextHead CT Luxhome
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

Dịch vụ

Dịch vụ
Quản lý quỹ đầu tư Quản lý danh mục đầu tư Tư vấn đầu tư chứng khoán

Quản lý quỹ đầu tư

Công ty đầu tư chứng khoán là quỹ đầu tư chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần. Công ty đầu tư chứng khoán có hai hình thức:

1. Phân loại theo sở hữu có:
+ Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ là công ty đầu tư chứng khoán có tối đa 99 cổ đông;
+ Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng là công ty đầu tư chứng khoán thực hiện việc chào bán cổ phiếu ra công chúng.
2. Công ty ĐTCK riêng lẻ có thể phân loại theo hình thức quản lý thành (CTĐTCK Đại chúng bắt buộc phải ủy thác quản lý vốn tại CTQLQ) :
+ Công ty đầu tư chứng khoán tự quản lý vốn
+ Công ty đầu tư chứng khoán ủy thác quản lý vốn cho Công ty Quản lý quỹ
 

Công ty Quản lý Quỹ An Bình cung cấp dịch vụ huy động, thành lập và quản lý Công ty Đầu tư Chứng khoán đem đến một sự lựa chọn mới cho các nhà đầu tư trên thị trường trong việc tiếp cận kênh đầu tư chuyên nghiệp, hiệu quả và cực kỳ linh hoạt.

Công ty đầu tư chứng khoán mang đầy đủ các đặc điểm của một quỹ đầu tư chứng khoán tức là được hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán hoặc các dạng tài sản đầu tư khác, kể cả bất động sản. Ngoài ra CTĐTCK còn có các đặc điểm của một công ty cổ phần, với mô hình và cách thức hoạt động có nhiều điểm đặc thù được quy định bởi pháp luật về chứng khoán và thuộc ngành dọc là chịu sự quản lý, cấp phép của UBCKNN. Mô hình Công ty đầu tư chứng khoán một mặt vẫn sử dụng được các dịch vụ quản lý chuyên nghiệp của Công ty Quản lý Quỹ, mặt khác mang lại nhiều quyền kiểm soát của cổ đông với doanh nghiệp hơn Quỹ đầu tư chứng khoán đồng thời, nhờ sự khác biệt về các quy định pháp luật, Công ty Đầu tư chứng khoán có khả năng linh hoạt hơn trong hoạt động đầu tư của mình

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi:

Facebook Youtube Zalo