TextHead CT Luxhome
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

Dịch vụ

Dịch vụ
Quản lý quỹ đầu tư Quản lý danh mục đầu tư Tư vấn đầu tư chứng khoán

Quản lý danh mục đầu tư

Ủy thác Đầu tư theo chỉ định là hình thức dịch vụ ủy thác quản lý danh mục đầu tư trong đó Công ty Quản lý Quỹ An Bình thay mặt khách hàng thực hiện đầu tư vào một số tài sản nhất định theo đề nghị/ yêu cầu của khách hàng và quản lý tài sản được đầu tư đó.

Nội dung dịch vụ: Công ty Quản lý Quỹ An Bình đầu tư theo chỉ định/ thống nhất với nhà đầu tư để Quản lý tài sản đã đầu tư của nhà đầu tư (nếu có yêu cầu)
Đối tượng nhà đầu tư: có nhu cầu hỗ trợ đầu tư một số chứng khoán cụ thể
Một số Sản phẩm cụ thể:
        Ủy thác đấu giá IPO
        Ủy thác đầu tư cổ phiếu trên sàn giao dịch chính thức, OTC
        Ủy thác đấu thầu trái phiếu
        Ủy thác đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi: