TextHead TextBody
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

Công bố thông tin các Báo cáo Quý 3.2021 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu An Bình (ABBF)

20/10/2021

Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình công bố thông tin các Báo cáo Quý 3.2021 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu An Bình (ABBF) bao gồm:

  1. Báo cáo tài chính
  2. Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư

File báo cáo CBTT như File đình kèm.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi:

Facebook Youtube Zalo