TextHead TextBody
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

Chương trình khuyến mãi giá dịch vụ mua lại đối với Quỹ ABBF trong tháng 12/2021

03/12/2021

CTCP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình xin trân trọng thông báo chương trình khuyến mãi áp dụng trong tháng 12/2021 đối với Quỹ ABBF với nội dung chính như sau:
Với các giao dịch bán Chứng chỉ Quỹ ABBF trong các ngày giao dịch 07/12/2021; 09/12/2021; 14/12/2021; 16/12/2021; 21/12/2021; 23/12/2021; 28/12/2021; 30/12/2021:
- Khách hàng đã nắm giữ Chứng chỉ Quỹ ABBF từ đủ 90 ngày đến dưới 180 ngày được khuyến mại 20% giá dịch vụ mua lại Chứng chỉ Quỹ;
- Khách hàng đã nắm giữ Chứng chỉ Quỹ ABBF từ đủ 180 ngày đến dưới 270 ngày được khuyến mại 50% giá dịch vụ mua lại Chứng chỉ Quỹ.

Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi vui lòng xem tại Thông báo đính kèm.

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi:

Facebook Youtube Zalo