TextHead CT Luxhome
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

CBTT v/v nhận đơn từ nhiệm của Chủ tịch Ban đại diện Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình (Quỹ ABBF)

04/05/2022

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình công bố thông tin về việc nhận đơn xin từ nhiệm của ông Trương Ngọc Lân – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình, chi tiết tại văn bản đính kèm.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi:

Facebook Youtube Zalo