TextHead TextBody
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

Thông báo về việc ký kết hợp đồng lao động với người có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán

08/11/2021

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình trân trọng thông báo về việc thay đổi danh sách CBNV có chứng chỉ hành nghề chứng khoán, cụ thể: Ký kết hợp đồng lao động với người có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ là Bà Lê Thùy Trang - CCHN QLQ số 001598/QLQ cấp ngày 18/08/2017.

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi:

Facebook Youtube Zalo