TextHead CT Luxhome
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động với người có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán

01/03/2022

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình trân trọng thông báo về việc thay đổi danh sách CBNV có chứng chỉ hành nghề chứng khoán, cụ thể: Chấm dứt hợp đồng lao động với người có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ là Ông Cao Ngọc Toàn - CCHN QLQ số 001729/QLQ cấp ngày 23/11/2018.

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi:

Facebook Youtube Zalo