TextHead TextBody
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

Thông báo Chương trình khuyến mại giá dịch vụ mua lại đối với Quỹ ABBF trong tháng 10/2022

26/09/2022

CTCP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình (ABF) trân trọng thông báo chương trình khuyến mãi áp dụng trong tháng 10/2022 đối với Quỹ ABBF với nội dung chính như sau:

Với các giao dịch bán Chứng chỉ Quỹ ABBF trong tháng 10/2022:
- Khách hàng đã nắm giữ Chứng chỉ Quỹ ABBF từ đủ 90 ngày đến dưới 150 ngày được khuyến mại 20% giá dịch vụ mua lại Chứng chỉ Quỹ;

Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại vui lòng xem tại Thông báo đính kèm.

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi: