TextHead CT Luxhome
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

Công bố thông tin về QĐ thông qua GD với bên có liên quan và Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ TN 2022

25/04/2022

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình công bố thông tin về:
- Quyết định thông qua giao dịch với bên có liên quan;
- Quyết định gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. 

Chi tiết theo tài liệu đính kèm.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi:

Facebook Youtube Zalo