TextHead TextBody
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

Công bố GTTSR và BC thay đổi GTTSR Tuần 49.2021 - QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU AN BÌNH (ABBF)

10/12/2021

CTCP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình công bố các thông tin sau:

1. Giá trị tài sản ròng Quỹ ABBF tại ngày định giá 09.12.2021 là: 837.075.146.747 VNĐ

2. Báo cáo thay đổi Giá trị tài sản ròng Quỹ ABBF Tuần 49.2021 như File đính kèm.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi:

Facebook Youtube Zalo