TextHead CT Luxhome
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

Công bố GTTSR và BC thay đổi GTTSR Tuần 25.2022- QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU AN BÌNH (ABBF)

24/06/2022

CTCP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình công bố các thông tin sau:

1. Giá trị tài sản ròng Quỹ ABBF tại ngày định giá 23.06.2022 là: 607,288,349,777 VNĐ

2. Báo cáo thay đổi Giá trị tài sản ròng Quỹ ABBF Tuần 25.2022 như File đính kèm.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi:

Facebook Youtube Zalo