TextHead CT Luxhome
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

Công bố GTTSR và BC thay đổi GTTSR tại ngày định giá 28/07/2022 - Tuần 30.2022- QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU AN BÌNH (ABBF)

29/07/2022

CTCP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình công bố các thông tin sau:

1. Giá trị tài sản ròng Quỹ ABBF tại ngày định giá 28/07/2022 là: 588,406,040,676 VNĐ

2. Báo cáo thay đổi Giá trị tài sản ròng Quỹ ABBF tại ngày định giá 28/07/2022 - Tuần 30.2022 như File đính kèm.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi: