TextHead CT Luxhome
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

Công bố GTTSR và BC thay đổi GTTSR tại ngày định giá 14/12/2021 - Tuần 50.2021 - QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU AN BÌNH (ABBF)

14/12/2021

CTCP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình công bố các thông tin sau:

1. Giá trị tài sản ròng Quỹ ABBF tại ngày định giá 14/12/2021 là:  837.589.816.017  VNĐ 

2. Báo cáo thay đổi Giá trị tài sản ròng Quỹ ABBF tại ngày định giá 14/12/2021 - Tuần 50.2021 như File đính kèm.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi: