TextHead CT Luxhome
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

ABBF - CBTT Báo cáo kết quả giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

06/06/2022

CTCP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình thay mặt Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình công bố thông tin về Báo cáo kết quả giao dịch CCQ của Người có liên quan của Tổng Giám đốc CTCP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình - bà Nguyễn Thị Nga, chi tiết theo tài liệu đính kèm.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi:

Facebook Youtube Zalo