TextHead CT Luxhome
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]
Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình

Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình

Những con số nổi bật

Tổng tài sản quỹ

607,48

Tổng tài sản quỹ (Tỷ VNĐ)
Giá CCQ

11.106,24

Giá CCQ (VNĐ)
Tổng số NĐT Active

2.344

Tổng số NĐT Active (người)
(*) Số liệu được cập nhật tại phiên giao dịch ngày 29/06/2022
Thông tin quỹ

Thông tin quỹ

Danh mục đầu tư

Danh mục đầu tư

Kết quả hoạt động

Kết quả hoạt động

Công cụ đầu tư

Công cụ đầu tư

Giao dịch ngay

Giao dịch ngay

Bản tin Quỹ ABBF kỳ tháng 02/2022 Bản tin Quỹ ABBF kỳ tháng 02/2022

Tin khác

Bản tin Quỹ ABBF kỳ tháng 05/2022
Bản tin Quỹ ABBF kỳ tháng 05/2022
Bản tin Quỹ ABBF kỳ tháng 04/2022
Bản tin Quỹ ABBF kỳ tháng 04/2022
Bản tin Quỹ ABBF kỳ tháng 03/2022
Bản tin Quỹ ABBF kỳ tháng 03/2022
Bản tin Quỹ ABBF kỳ tháng 01/2022
Bản tin Quỹ ABBF kỳ tháng 01/2022
Bản tin Quỹ ABBF kỳ tháng 12/2021
Bản tin Quỹ ABBF kỳ tháng 12/2021
Bản tin Quỹ ABBF kỳ tháng 11/2021
Bản tin Quỹ ABBF kỳ tháng 11/2021
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi:

Facebook Youtube Zalo